pes Agent Provocateur datum narození: 5.3.2018, čas: 2:50, porodní váha: 400 g

"Agi" žije se svojí rodinou na farmě ve středních Čechách, kde plní původní poslání svých předků - hlídá farmu a pracuje jako pastevecký a honácký pes.

11.3.2018 - váha: 710 g, 18.3.2018 - váha: 1040 g, 25.3.2018 - váha: 1500 g

1.4.2018 - váha: 2400 g, 9.4.2018 - váha: 4100 g, 17.4.2018 - váha: 4600 g

23.4.2018 - váha: 5350 g, 6.5.2018 - váha: 7000 g