Všechna námi odchovávaná štěňátka žijí v celodenním kontaktu s námi i našimi psy. Do čtvrtého týdne žijí v porodní bedně v centru dění naší rodiny uvnitř rodinného domu, kde od narození vnímají běžný chod domácnosti, zvykají si na rozličné zvuky domácích přístrojů a navykají lidské společnosti. Po dovršení 4 týdnů je jim s ohledem na roční období k dispozici prostorná a světlá místnost, která je součástí domu nebo venkovní kotec se zateplenou boudou - obojí s možností výběhu po celé zahradě, kde se setkávají s mnoha podněty k objevování a zkoumání světa a zároveň si díky pohybu po rozličných površích a úrovních terénu rozlehlé zahrady zcela přirozeně fixují motorické dovednosti a koordinaci pohybu. V tomto klíčovém a neopakovatelném období rané socializace se vyhrazené místo v domě i na zahradě stávají jedním velkým psím hřištěm plným hraček a prolézaček. Umožňujeme jim neustálý kontakt s mnoha návštěvami včetně malých dětí i seniorů a dbáme na to, aby si štěňátka k lidem vybudovala pozitivní vztah, což je u Appenzellského salašnického psa velmi důležité.

All of our puppies during the puppy age live in constant and close contact with us and our dogs. Until the fourth week they live with us in the centre of our house where they are being used to the ordinary household activities, various noises of the household devices and human contact. After the duration of four weeks, and according to the seasonal and weather conditions, the puppies are being moved to the spacious room, which is part of the house with the possibility to go outside to the garden, where they can explore more of the world and at the same time they build up their motor skills and movement coordination due to the various terrain surfaces.  In this important time of the early socialization, our garden becomes one large dog-playground full of different toys and stimuli. We have as many visitors as possible, from small children to seniors, and we want the puppies to have a positive attitude to people, which is very important with Appenzellers.

Naším záměrem je zajistit jim co nejkvalitnější péči jak po stránce citové, tak i materiální a co nejlépe je připravit pro spokojený život v budoucí rodině. Kromě neustálé přítomnosti někoho z členů naší rodiny si od prvních dnů pravidelně užívají i láskyplného mazlení návštěv z okruhu nejbližších přátel a od přibližně čtyř týdnů se pak setkávají se svými budoucími rodinami i mnoha dalšími návštěvami. Odchodem štěňátek pro nás ale nic nekončí...mnozí  majitelé našich odchovů se stali našimi dobrými kamarády a pravidelně se vídáme i se členy naší psí rodiny.

Our intention is to provide the best care about puppies and to prepare them for the satisfied life in their future families. Aside from the constant presence of the members of our family, they also enjoy frequent cuddling sessions with our close family and friends, and since the age of four weeks they can meet their future families and many other visitors. Our care does not end with the departure of puppies to new families... we wish to stay in constant contact with the owners of our puppies. We have a nice and lasting friendship with some of them.

Se štěňátkem od nás obdržíte:

• řádnou kupní smlouvu

průkaz původu FCI, který majitelům zašleme doporučenou poštou ihned po obdržení z plemenné knihy ČMKU (doba vydání je až 30 dnů od přejímky vrhu poradcem chovu Klubu švýcarských salašnických psů, která bývá mezi 7. - 8. týdnem věku štěňat)

mezinárodní očkovací průkaz alias Europas (Evropský vakcinační pas pro malá zvířata)

štěňátka jsou pravidelně preventivně odčervována a v 7mi týdnech označena čipem a naočkována komplexní vakcinační sadou

• provedeme registraci čipů našich odchovů v Mezinárodním centrálním registru zvířat

tištěné povídání se základními radami a tipy, jak se o štěňátko starat a jak jej vychovávat

osobní dárky pro každé štěňátko a balení kvalitních granulí, na které jsou od nás zvyklá

štěňátka od nás odchází ve věku minimálně 8 týdnů, na přání nových majitelů je možné dohodnout se na odběru v pozdějším věku

v případě potřeby nabízíme majitelům "hlídání" našich odchovů

• nadstandardní chovatelský servis je pro nás samozřejmostí

Věříme, že štěňátka pocházející z našich odchovů, budou svým majitelům po dlouhá léta těmi nejlepšími kamarády a společníky, kteří naplní a možná i předčí jejich představy o tom, jak obohacující může být soužití se psem.

Aside from the puppy you will also recieve:

- purchase contract

- FCI export pedigree

- official EU Pet Passport

- the puppies are repeatedly checked by the veterinarian and in their 7th week age they are labeled with microchip (transponder) and the age appropriate vaccination

- we provide the microchip registration of our puppies in the International Identification Database

- printed guide with the basic guidelines and advice on how to take care of the puppy

- gifts for every puppy and package of a high quality dog food

- our puppies leave our kennel in age 8 weeks minimaly (it depends on which state the puppy is traveling to and the veterinary conditions of that country)

- if needed, we also offer the "dog-sitting" for the puppies from our litters

- the above-standard breeding support is mandatory for us

We believe that the puppies coming from our kennel will be the best friends and companions to their family and that they will fullfill or even exceed their initial ideas and views about how enriching the life with a dog can be.