SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Kromě pravidelných tréninků na "cvičáku", kde se pod vedením zkušených instruktorů věnujeme sportovní kynologii, Noseworku a Obedience, se každoročně zúčastňujeme také jedinečné akce: srazu appenzellů z celé České republiky i zahraničí, s výstižným pojmenováním Appenzell Cup. Tyto akce jsou zárukou nejen nekonečné spousty zábavy, ale hlavně možností získání zkušeností a znalostí o tomto skvělém a temperamentním plemeni.

OBEDIENCE

Českým překladem anglického slova "obedience" je poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je naučit psa spolupracovat s psovodem, kdy pes musí zadané cviky vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Tomuto sportu, vyžadujícímu klid a soustředění psa, jsme se s Kapkou začaly věnovat až v její dospělosti.

PASENÍ

Původní poslání salašníka v sobě Kapka ani Mína nezapřou, což bylo jasné již při prvním setkání s ovečkami. Jelikož za ovečkami dojíždíme poměrně daleko, nedopřáváme si tuto zábavu a práci v jednom tak často, jak bychom chtěly. Nicméně obě fenky jsou při práci se stádem typicky aplíkovsky náruživé a důrazné, avšak bez jakéhokoliv projevu agrese či strachu. 
Své vlohy ovčáckého psa obě naše fneky prokázaly splněním FCI zkoušky NHAT.

NOSEWORK

K poměrně novému, zato velmi rychle se rozvíjejícímu psímu sportu s výstižným názvem NOSEWORK, jsem se s Kapkou dostala zcela neplánovaně a víceméně náhodou. O to více mě oslovil a stal se naším společným koníčkem. Na tréninky docházíme od jara 2016 do jedné z plzeňských ZKO k trenérce Andree Urbančíkové a dne 22. srpna 2016 jsme pod vedením jedné ze zakladatelek a propagátorek NOSEWORKU v Čechách, Kláry Hlubocké, úspěšně složily svoji první zkoušku NW-Uz.

NOSEWORK je krásná a variabilní aktivita, jenž se těší stále větší oblibě široké kynologické veřejnosti, při které hraje zásadní roli vzájemné porozumění psovoda a jeho psa. Nejen v NOSEWORKU je nepsaným pravidlem, že pouze ta dvojice, která je dobrým týmem, může mít výsledky. Při tomto sportu se přirozeně upevňuje vztah psovoda a psa a člověk má výbornou příležitost naučit se lépe "číst" reakce a chování svého psího kamaráda, což je velmi přínosné jak v běžném životě, tak i při dalších kynologických odvětvích. Psa tato činnost zaměstnává psychicky a přirozeně ho nutí soustředit se a pracovat v rozličných prostředích i rušivých vlivech. Coby majitelka appenzellí slečny mohu potvrdit, že i tak temperamentní pes, jakým appenzell bezpochyby je, se dokáže při vyhledávání ukrytého vzorku zcela uklidnit a koncentrovat se jen na svůj cíl a svého člověka. Naše spontánní radost v okamžiku úspěšného dohledání ukrytého vzorku je pro obě velmi povzbuzující a fenka se stává sebevědomější a jistější.

Tento sport vychází z nejpřirozenější schopnosti všech psů, jejich čichu. Velmi zjednodušeně by se dala podstata NOSEWORKU specifikovat jako vyhledání a označení specifického pachového vzorku civilních látek v rozličných prostředích. Při výběru standardních vzorků pro Českou republiku byly zvoleny takové, které jsou snadno dostupné a levné. Dle Zkušebního řádu je to skořice a pomeranč. V základních zkouškách můžou psovodi použít i jiné vzorky a tak se na zkouškách setkáváme s různými druhy jednodruhových čajů, koření či olejíčků.

Zkoušky se dělí do čtyř směrů. V každém směru je zkouška základní, která je nepovinná a zkoušky 1. až 3. stupně, které na sebe navazují.

Rozdělení NOSEWORK směrů se dělí na:

  • URBAN (NE-U) - vyhledávání pachového vzorku v lidském prostředí (haly, obytné místnosti, skládky sutin, dvorky apod.),
  • NATURE (NW-N) - vyhledávání ve volné přírodě (lesy, louky, lomy...),
  • WATER (NW-W) - vyhledávání ve vodě tekoucí i stojaté (břehy potoků, rybníků...),
  • DISCRIMINATION (NW-D) - vyhledávání v řadách předmětů, např. zavazadel, lidských rukou apod.


Jednotlivé zkoušky vychází z reálných situací, na které se připravují psi profesionálních složek, mají různé zaměření a kladou různé nároky na zkoušený tým tak, aby si každá dvojice našla to, co je bude bavit, a pro co mají nejlepší předpoklady. Každý psovod si tak může vyzkoušet, jak je zdatný v práci se svým psem a jejich týmové souhře. Zažije pocity profesionálního psovoda, který umí číst svého psa, zná zákonitosti šíření pachu a může mu tak při hledání účinně pomoci, stejně tak jako pes pomáhá jemu a odevzdává maximum svých možností a schopností pro svého týmového parťáka. V tomto sportu se nehraje na krásu, body či vteřiny, tady platí jen to, co v reálných situacích - našel/nenašel.

V srpnu 2017 jsme si složením základní zkoušky všech čtyř směrů splnily jeden z velkých cílů v NOSEWORKU a sice ziskem titulu Master of NOSEWORK.

Kapka je prvním Appenzellem v ČR, který dosáhl na titul  MASTER OF NOSEWORK